Metak za omamljivanje stoke (Knall)

Metak za omamljivanje stoke (Knall) za sitniju i krupniju stoku. Predviđen za za aparate za omamljivanje životinja.

Filter